MRC (MERCATOR) poinformował o zawarciu przez spółkę zależną, Mercator Medical (Thailand) Ltd. Umowy dostawy rękawic nitrylowych z Coshield Global Trading Ltd.

„Umowa dotyczy dostaw przewidzianych do realizacji w partiach w okresie od czerwca 2021 r. do lutego 2022 r. Łączna wartość dostaw objętych umową wynosi w przeliczeniu na złote ok. 307,3 mln zł” – podano w komunikacie