Podczas walnego zgromadzenia, które odbyło się 30 marca, akcjonariusze SES (SESCOM) zdecydowali o wypłacie 0,82 mln zł dywidendy, co daje 0,40 zł na akcję. Pozostała część zysku netto grupy wypracowanego w minionym roku obrotowym (październik 2019 - wrzesień 2020), tj. 4,54 mln zł trafi na kapitał zapasowy.

- Poziom wypłaty gwarantuje realizację naszych planów rozwoju. W ramach wdrażania strategii „Wise Futurist 2030” do 2025 r. zrealizujemy program inwestycyjny o wartości 123 mln zł, m.in. ze środków własnych. Nasz rozwój jest zaplanowany na długi okres czasu, tak więc zachowujemy optymizm w odniesieniu do kolejnych kwartałów trwającego roku obrotowego i reagujemy na zmiany rynkowe, ale równolegle skupiamy się na konsekwentnej realizacji celów w długim okresie. Zakładamy rosnącą rolę najnowszych ofert w naszym portfolio tj. Digital, Energy i On Demand. Są one odpowiedzią na zmiany rynkowe i intensyfikujące się potrzeby naszych klientów związane
z nowymi technologiami, zrównoważonym rozwojem
oraz indywidualnym, kompleksowym podejściem – komentuje Sławomir Halbryt, prezes Sescomu.

Dzień dywidendy ustalono na 16 kwietnia 2021 r., a jej wypłata nastąpi 27 kwietnia 2021 r.