Zarząd GOP (GAMEOPS) rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,34 zł. Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji spółki, taka wypłata przełożyłaby się na stopę dywidendy w wysokości ok. 1,7%. Byłaby to pierwsza dywidenda w historii spółki. 

"Zarząd Spółki wyjaśnia przy tym, że powyższy wniosek uwzględnia założenia Programu Motywacyjnego" - dodano w komunikacie

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły