Zarząd Eurocash rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2020 r. w kwocie 0,48 zł na akcję. Oznacza to, że do akcjonariuszy trafił łącznie 66,8 mln zł, czyli ok. 52% wypracowanego w ubiegłym roku zysku netto.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji EUR (EUROCASH) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 3,3%.

"osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 16 czerwca 2021 roku otrzymają dywidendę w wysokości 0,48 zł (czterdzieści osiem groszy) na jedną akcję Spółki; dywidenda będzie płatna do dnia 07 lipca 2021 roku" - podano w komunikacie

W ubiegłym roku do akcjonariuszy Eurocash po raz pierwszy nie trafiła dywidenda. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły