Pomimo ogólnoświatowej pandemii, która wywarła znaczny wpływ na największe gospodarki i osłabiła działalność wielu firm dla GK OPONEO.PL 2020 rok był okresem intensywnego rozwoju i nowych akwizycji. Grupa osiągnęła 32,1 mln zł zysku netto, czyli o 58,6% więcej niż w roku 2019 oraz uzyskała 10,5% wzrost przychodów ze sprzedaży.

Wyniki za 2020 rok

W 2020 roku Grupa Kapitałowa umocniła pozycję marki OPONEO.PL na rynku sprzedaży opon i wypracowała w sumie 32,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto, czyli o 58,6% więcej niż w poprzednim roku.

Przychody Grupy wzrosły o 10,52% rok do roku i wyniosły 1,06 mld zł.

-Mimo trudności, które przyniosła przedsiębiorcom pandemia, w 2020 roku po raz pierwszy w historii przychody Grupy OPONEO.PL przekroczyły miliard złotych - mówi Prezes Zarządu, Dariusz Topolewski.

Z tytułu sprzedaży opon Grupa uzyskała przychód wielkości 924,4 mln zł, sprzedając łącznie rekordową liczbę 3,8 mln opon w Polsce i za granicą. Z handlu na rynku polskim Grupa OPONEO.PL wygenerowała 857,3 mln zł przychodu, co oznacza wzrost o 11,38%. Udział przychodów krajowych w całości przychodów Grupy OPONEO.PL ze sprzedaży wyniósł 80,63%. Sprzedaż na rynkach zagranicznych wzrosła o 7,09% i wyniosła 206 mln zł.

Wzrost sprzedaży został osiągnięty mimo trendów spadkowych na rynku opon w Polsce i w Europie. W skali całego kraju sprzedaż opon do samochodów osobowych w 2020 roku spadła o 15%, a w Europie o 12%.

Rynek e-commerce

Nie bez znaczenia dla dynamicznego rozwoju Grupy OPONEO.PL jest znaczący wzrost udziału handlu e-commerce, który za sprawą pandemii zyskał na popularności jako bezpieczny kanał zakupowy. W 2020 roku transformacja technologiczna handlu przyspieszyła, a wartość branży online wzrosła o 100% rok do roku i wyniosła wg szacunków ekspertów ok. 100 mld zł, choć prognozy z początku ubiegłego roku zakładały wartość na poziomie ok. 70 mld zł.

Rozwój Grupy OPONEO.PL

Na fali wzrostu rynku e-commerce zyskała również spółka zależna Dadelo S.A. prowadząca internetowy sklep z rowerami i częściami rowerowymi, której przychody za 2020 roku wzrosły o 93% względem roku 2019. Spółka Dadelo S.A. zadebiutowała na warszawskiej GPW 29 grudnia 2020 roku. Do obrotu trafiło 4,6 mln praw do akcji oferowanych w IPO po cenie 18 zł za sztukę.

Ponadto Zarząd OPONEO.PL kontynuował proces dywersyfikowania biznesu o nowe projekty  e-commercowe i do Grupy OPONEO.PL pod koniec roku dołączyła spółka Rotopino.pl S.A., której pełne dane finansowe będą konsolidowane w Grupie od dnia 01 stycznia 2021 roku. Obecność Rotopino.pl S.A. w Grupie OPONEO.PL ma pozwolić na dalsze umacnianie pozycji tego podmiotu na rynku internetowych sprzedawców narzędzi i elektronarzędzi zarówno w Polsce, jak i na terenie UE.

Rotopino.pl S.A. uzyskała w 2020 roku 35% wzrost przychodów - informuje Prezes Zarządu, Dariusz Topolewski. Zbliżony model działalności Rotopino.pl oraz spółek z Grupy OPONEO.PL umożliwi dodatkowo budowanie pozytywnego efektu synergii na wielu płaszczyznach – dodaje.

Grupa OPONEO.PL w minionym roku postanowiła wejść w zupełnie w nową branżę – produktów metalowych, we współpracy z firmą Metalkas. W listopadzie ubiegłego roku otrzymana została zgoda Prezesa UOKiK na koncentrację polegającą na utworzeniu spółki LAM S.A. w celu prowadzenia sprzedaży metalowych drabin i regałów za pośrednictwem internetu.

- W I kwartale br. spółka LAM S.A., w której OPONEO.PL S.A. posiada 50% akcji, została zarejestrowana i rozpoczęliśmy sprzedaż przez sklep internetowy edrabiny.pl – podsumowuje Prezes Zarządu, Dariusz Topolewski.

Plany

W 2021 roku Grupa OPONEO.PL będzie kontynuować działania mające na celu umacnianie pozycji rynkowej OPONEO.PL S.A. oraz spółek zależnych. Perspektywy aktywnego rozwoju segmentu e-commerce, zmiany trendów zakupowych, know-how, wykwalifikowana kadra, rozwinięte zaplecze logistyczne, nowoczesne i bezpieczne rozwiązania informatyczne oraz stabilna sytuacja finansowa potwierdzają prawidłowość obranej strategii rozwoju Grupy.