Zarząd CSR (CASPAR) rekomenduje aby z zysku wypracowanego w 2020 r. spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 9,85 zł na akcję. Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji spółki przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 10,2%.

Poza wypłaconą już zaliczką, równą 1,06 zł na akcję, do akcjonariuszy miałoby trafić jeszcze łącznie 17,34 mln zł z wypracowanych w ubiegłym roku zysku. W przeliczeniu na akcję oznacza dywidendę równą 8,79 zł. Byłaby to najwyższa dywidenda w historii spółki.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły