Zarząd PCC Rokita rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 72 861 611 zł z zysku netto wypracowanego w 2020 r. Oznacza to wypłatę ok. 3,67 zł na akcję.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji PCR (PCCROKITA) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 4,9%.

Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 06.05.2021 r., natomiast dzień wypłaty miałby przypadać 14.05.2021 r.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły