ERB (ERBUD) chce przeznaczyć do 20 mln zł na nabycie akcji własnych. Zarząd proponuje także utworzenie kapitału rezerwowego w wysokości 25 mln zł, który zostanie przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych. Celem nabycia akcji własnych będzie ich umorzenie i obniżenie kapitału zakładowego spółki​.

"Zarząd proponuje udzielenie przez Walne Zgromadzenie upoważnienia dla Zarządu do określenia liczby akcji własnych będących przedmiotem nabycia przez Spółkę oraz ceny nabycia jednej akcji własnej" - czytamy w komunikacie

Ustalona cena ma być jednak nie niższa niż 120 zł i nie wyższa niż 160 zł.