Zarząd SNX (SUNEX) zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2020 r. Do akcjonariuszy miałoby trafić 811,7 tys. zł, czyli 0,04 zł na akcję.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji Sunex, taka wypłata przełożyłaby się na stopę dywidendy w wysokości ok. 0,6%.

- W minionym roku  osiągnęliśmy rekordowy zysk netto. Jako spółka dywidendowa chcemy konsekwentnie zapewniać swoim akcjonariuszom udział w osiągniętym zysku poprzez regularną wypłatę dywidendy. W tym roku rekomendujemy przeznaczenie na ten cel dwukrotnie wyższej kwoty niż w poprzednim roku - podkreślił Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu SUNEX

Pozostałą część ubiegłorocznego zysku netto w wysokości blisko 5,7 mln zł zarząd zamierza pozostawić w spółce. 

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły