PUR (PURE) – polska firma biofarmaceutyczna rozwijająca leki biologiczne oraz terapie pozaustrojowe oparte o przeciwciała i aptamery – i Twist Bioscience Corporation - spółka oferująca wysokiej jakości syntetyczne DNA – ogłosiły dziś rozpoczęcie współpracy. Partnering ma na celu przyspieszenie procesu odkrywania leków immunoonkologicznych opartych na przeciwciałach realizowanego przez Pure Biologics.

- Unikalne podejścia technologiczne i możliwości Twist pozwalają na szybkie generowanie różnorodnych bibliotek syntetycznych, bazując na najnowszej wiedzy w zakresie ich optymalnej randomizacji. W połączeniu z naszym portfolio immunoonkologicznym oraz zapleczem naukowym w dziedzinie terapeutycznych przeciwciał bispecyficznych i fuzyjnych, oczekujemy że współpraca przyspieszy nasz proces odkrywania i stworzy podstawy do poszerzenia zakresu naszych badań w przyszłości – mówi dr Filip Jeleń, Prezes Zarządu Pure Biologics S.A.

Zgodnie z warunkami umowy, Twist Biopharma - oddział Twist Bioscience - udzieli Pure Biologics dostępu do wybranych syntetycznych bibliotek przeciwciał opartych o sekwencje ludzkie
i zoptymalizowanych z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań, w tym sztucznej inteligencji i big data. Wybrane biblioteki w portfolio są zaprojektowane tak, aby zwiększyć szanse powodzenia selekcji wobec określonych grup celów molekularnych lub umożliwić łatwiejsze tworzenie przeciwciał bispecyficznych. Firmy będą wspólnie pracować nad odkrywaniem, walidacją i optymalizacją nowych przeciwciał wobec celów molekularnych atrakcyjnych z punktu widzenia terapii immunoonkologicznej.

Pure Biologics zapłaci Twistowi roczną opłatę licencyjną za dostęp do technologii, jak również opłaty za osiągnięcie kamieni milowych w rozwoju przeciwciał powstałych w wyniku współpracy (przedkliniczne, kliniczne i komercyjne).

- Z niecierpliwością czekamy na zwiększenie potencjału terapii immunoonkologicznych Pure Biologics dzięki bispecyficznym przeciwciałom first-in-class, zidentyfikowanym i zaprojektowanym przy użyciu naszej platformy - skomentowała dr Emily M. Leproust, dyrektor generalny i współzałożycielka Twist Bioscience. - Wysoce selektywne i skuteczne przeciwciała bispecyficzne, wiążące się z wieloma celami molekularnymi, mogą w przyszłości zmienić sposób leczenia raka – dodaje.