W zasadzie można by w tym miejscu przepisać tezy formułowane w poprzednich przeglądach miesięcznych: główne światowe indeksy mają się świetnie, rynkom akcji sprzyja ożywienie gospodarcze, wspierane postępującym procesem szczepień i luźną polityką banków centralnych.

Co przemawia tylko na korzyść analityków BM mBanku, trafnie oceniających bieżącą sytuacją i obstających przy obranej pod koniec ubiegłego roku strategii.

Nowym wymienianym przez specjalistów czynnikiem ryzyka jest jednak sytuacja na Ukrainie, która chociaż wcale nie musi eskalować, to może działać destabilizująco na region i wpłynąć na jego negatywne postrzeganie przez kapitał zagraniczny.

Pozytywne nastawienie do rynku akcji pozostaje mimo tego niezmienne, a publikacja raportów okresowych i pojawienie się nowych informacji, zaowocowały gruntowną rewizją rekomendacji BM mBanku. Tradycyjnie kompletna lista znajduje się pod tekstem oraz w zakładce poświęconej rekomendacjom, a tymczasem skupmy się na tych potencjalnie najciekawszych zmianach.

 

Spośród wszystkich analizowanych przez zespół BM mBanku spółek, największy potencjał wzrostu może przynieść inwestycja w akcje JSW. Specjaliści podnieśli bowiem cenę docelową górniczej spółki do 48,09 zł, o ponad 50% powyżej aktualnego kursu.

„Wyraźny wzrost zapotrzebowania na wyroby stalowe (…) zachęca producentów stali w technologii wielkopiecowej do ponownego uruchomienia wcześniej wyłączanych hut (…). Ceny stali walcowanej w Niemczech dochodzą do 850 EUR/t, co stanowi rekord wszechczasów. W efekcie rośnie popyt na koks, który w III’21 w Europie doszedł do cen 375 USD/t (vs. 230 USD/t w XI’20)” – czytamy w rekomendacji

Te sprzyjające warunki mają przełożyć się na 2,09 mld zł EBITDA i 652 mln zł zysku netto JSW w 2021 r. Spółka ma poprawić też swoją sytuację gotówkową, mimo wysokich nakładów inwestycyjnych.

 

Inną spółką, której wycenę podniesiono, utrzymując jednocześnie zalecenie „kupuj” jest PZU. Analitycy oceniają, że spółka powinna być pośrednim beneficjentem pandemii, mimo iż nie jest wymieniana w tym gronie. Ubezpieczycielowi sprzyja bowiem nie tylko mniejsza liczba wypadków.

„Cały czas podkreślamy, że rynek ubezpieczycieli w Polsce jest beneficjentem relatywnie niskiej penetracji składki na życie. W okresie pandemii skutkuje to niskimi odszkodowaniami (…), a po jej zakończeniu oczekujemy wzrostu składki na życie (…)” – wyjaśniają

 

Sektorowo, analitycy sugerują wykorzystać aktualny kurs PLN, który sprzyja zarówno spółkom przemysłowym (w relacji do EUR), jak i gamingowym (w relacji do USD). W pierwszym przypadku typy specjalistów to: ACG (ACAUTOGAZ), AST (ASTARTA), KER (KERNEL), MGT (MANGATA), STP (STALPROD) i MBR (MOBRUK). Z wyjątkiem Mo-BRUKu (cena docelowa w górę, rekomendacja w dół), pozostałe wymienione spółki nie doczekały się jednak zmiany rekomendacji.

Wśród producentów gier faworytów BM mBanku jest mniej, ale w obu przypadkach zaktualizowano zalecenia. Analitycy wykorzystaliby spadki na notowaniach PlayWay do akumulacji akcji (wcześniej trzymaj), a kupować rekomendują akcje TEN (TSGAMES).

Cena docelowa dla Ten Square Games wprawdzie poszła w dół (do 702 zł z 724 zł), ale w dalszym ciągu jest to ponad +41% powyżej aktualnego kursu, a spółka pozostaje jednym z liderów ekspertów.

„Na uwagę zasługuje Hunting Clash, którego sprzedaż w 1Q’21 stanowiła 16% całkowitej sprzedaży TEN, a w poszczególnych miesiącach sprzedaż rosła o odpowiednio 50%/18%/33% m/m w styczniu/lutym/marcu 2021 r. Jest to znacznie szybsze tempo budowania sprzedaży niż w przypadku Fishing Clash, co stanowi dobry prognostyka na przyszłość” - czytamy

 

Rekomendacje dla spółek energetycznych tj. ENA (ENEA), PGE oraz TPE (TAURONPE) pozostają zawieszone (poza CEZ, którego akcje analitycy zalecają kupować). Do tego grona dołączył także SKH (SKARBIEC), w przypadku którego postanowiono o zaprzestaniu wydawania rekomendacji i prognoz. Ostatnią wydaną rekomendacją było „kupuj” z ceną docelową 30,74 zł wydane w grudniu ubiegłego roku.

 

Pełna lista zmian rekomendacji w Przeglądzie Miesięcznym DM mBanku z 9 kwietnia (z uwagi na dużą liczbę rekomendacji, tabela nie uwzględnia zaleceń bez cen docelowych):

Powyższy tekst jest skrótem z raportu „Przegląd miesięczny: kwiecień 2021" po raz pierwszy opublikowanego 02.03.2021 r. o godzinie 08:25. Skrócona wersja raportu, zawierająca inne informacje wymagane przez Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/95S z dnia 9 marca 2016 r, jest dostępna na stronie Domu Maklerskiego mBanku.