Zarząd MAK (MAKARONPL)  zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 0,3 zł na jedną akcję, czyli łącznie 2,8 mln zł. 

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji spółki, taka wysokość dywidendy przełożyłaby się na stopę dywidendy w wysokości ok. 4,7%.

"W kolejnych latach obrotowych Zarząd również będzie starł się rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, choć każdorazowo możliwość wypłaty dywidendy uzależniana będzie od wysokości osiągniętego zysku, bieżących celów inwestycyjnych i sytuacji Spółki" - dodano w komunikacie

Więcej szczegółów na temat dywidend spółki znajduje się na profilu dywidendowym spółki.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły