Przychody NVT (NOVITA) w roku 2020 wyniosły 200,94 mln zł wobec 111,17 mln zł odnotowanych w okresie poprzedniego roku. Wynik na działalności operacyjnej wzrósł w ubiegłym roku do 49,65 mln zł z 15,49 mln zł w 2019 r. W 2020 r. spółka odnotowała wynik netto na poziomie 40,69 mln zł w porównaniu do 13,25 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu Novita do akcjonariuszy:

Drodzy Akcjonariusze,  

Szanowni Państwo,  

W imieniu Zarządu Novita S.A. z dużą satysfakcją przekazuję na Państwa ręce sprawozdanie finansowe za rok 2020.  

Eskalująca sytuacja pandemiczna w minionym roku wywołała szereg turbulencji makroekonomicznych i branżowych. Dużym wyzwaniem dla wszystkich podmiotów gospodarczych było zachowanie spójności łańcuchów dostaw przy jednoczesnej organizacji działalności w restrykcyjnym reżimie sanitarnym. Novita doskonale odnalazła się w nowej rzeczywistości konsekwentnie realizując założone cele operacyjne i marketingowe.  

W efekcie rok 2020 był dla Spółki bardzo dobry pod względem osiągniętych wyników finansowych: przychody ze sprzedaży 200,9 mln zł, EBITDA – 55,0 mln zł, zysk netto – 40,7 mln zł.  

Szczególny wpływ na tak znaczące poprawienie rezultatów w stosunku do ubiegłych lat miała sprzedaż produktów z nowej linii technologicznej oddanej do użytkowania w połowie 2019 roku, która pełną wydajność produkcyjną osiągnęła w ostatnim kwartale roku 2020.  

Osiągane wyniki i perspektywy dalszego rozwoju pozwoliły Spółce na wypłatę dwóch dywidend w łącznej wysokości 40 mln zł, co stanowi 16 zł na akcję.  

Rok 2021 to okres kolejnych stojących przed przedsiębiorstwem wyzwań związanych z umacnianiem swojej pozycji rynkowej poprzez stabilny rozwój organiczny pozwalający zaspokoić rosnące potrzeby klientów.  

W imieniu Zarządu dziękuję Akcjonariuszom, Pracownikom i wszystkim Kontrahentom za konstruktywną współpracę w minionym roku.

Z poważaniem,  

Radosław Muzioł  

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Novita S.A.