Przychody TRK (TRAKCJA) w roku 2020 wyniosły 1 338,98 mln zł wobec 1 440,77 mln zł odnotowanych w okresie poprzedniego roku. Wynik na działalności operacyjnej wzrósł w ubiegłym roku do -90,16 mln zł z -288,39 mln zł w 2019 r. W 2020 r. spółka odnotowała wynik netto na poziomie -109,99 mln zł w porównaniu do -285,05 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu Grupy Trakcja do akcjonariuszy:

Szanowni Państwo

Niniejszym przedkładam Państwu Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Trakcja za rok 2020.

Mijający rok stanowił wielkie wyzwanie dla naszej Grupy. Był to okres z jednej strony naznaczony skutkami globalnej pandemii wirusa COVID-19, z drugiej zaś czas wytężonej pracy podmiotów z Grupy Trakcja. Emanacją tego wysiłku, jest realizacja pierwszego etapu procesu restrukturyzacji oraz poprawienie sytuacji finansowej Grupy.

W procesie restrukturyzacji otrzymaliśmy wsparcie od ekspertów z ARP Restrukturyzacje Sp. o.o. z grupy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Szeroko zakrojony plan naprawczy objął przebudowę struktury organizacji oraz aktualizację i optymalizację procedur i procesów w całej Grupie. Ten skok jakościowy podzieliliśmy na 94 kluczowe inicjatywy, z których zakończyliśmy 59. Efekty ich realizacji są dostrzegalne i mierzalne, w szczególności w zakresie poprawy wydajności i redukcji kosztów.

Wśród zrealizowanych inicjatyw warto wskazać na ujednolicenie systemu wynagradzania, digitalizację procesów zachodzących w przedsiębiorstwach, redukcję kosztów na każdym poziomie funkcjonowania Grupy, optymalizację floty, usprawnienia w zakresie ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy. Podwyższyliśmy nasze standardy w wielu obszarach, optymalizując i systematyzując kluczowe procesy w spółkach, uzyskaliśmy możliwość skutecznej analizy kosztów i oceny wydajności, co przyczyniło się do redukcji kosztów ogólnego zarządu i usprawnienia komunikacji korporacyjnej.

Istotnym osiągnięciem minionego roku było zakończenie pierwszej rundy finansowania, na którą składała się emisja akcji, obligacji i pozyskanie nowego finansowania dłużnego. Ze względu na sytuację pandemiczną, cała branża budowlana ma status branży podwyższonego ryzyka, co oznacza, że dostęp do instrumentów wadialnych, gwarancji należytego wykonania czy gwarancji spłaty zaliczki, jest utrudniony. Skutkuje to ograniczoną możliwością napędzania naszej produkcji. Obecnie Jednostka dominująca prowadzi rozmowy z instytucjami finansowymi i kluczowymi akcjonariuszami w zakresie drugiej rundy finansowania.

Grupa utrzymała satysfakcjonujący poziom pozyskania nowych kontraktów, w ramach odpowiednio zdywersyfikowanego portfela zamówień, co potwierdziło zasadność przyjęcia strategicznych założeń dotyczących kierunków rozwoju Grupy.

Zaawansowany proces restrukturyzacyjny i dobre decyzje biznesowe tworzą solidne podwaliny do dalszej działalności Grupy, przyczyniając się do ogólnej poprawy sytuacji naszych spółek na rynku krajowym i zagranicznym.

Jestem przekonany, że kontynuacja działań realizowanych w oparciu o zoptymalizowane procesy, przy wykorzystaniu efektów dywersyfikacji działalności podmiotów z Grupy Trakcja, przy założeniu pozytywnego zakończenia drugiej rundy finansowania, mogą zapewnić warunki do dalszego rozwoju Grupy.

w imieniu Grupy

Marcin Lewandowski

Prezes Zarząd