Zarząd Eurotel rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 23 239 181 zł, czyli 6,2 zł na akcję. Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji ETL (EUROTEL). Przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 16,1%.

W ubiegłym roku akcjonariusze spółki po raz pierwszy nie otrzymali dywidendy. Jeśli akcjonariusze przystaną na propozycję zarządu, w bieżącym będzie ona rekordowa. 

"Wysokość proponowanej dywidendy, odpowiada 73% wysokości skumulowanego zysku netto za 2019 i 2020 rok. Z racji braku wypłaty dywidendy za 2019 rok, propozycja wyższej dywidendy może być formą pewnej rekompensaty za jej brak za 2019 rok" - napisano w komunikacie

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły