Zarząd Stalprofilu rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 2,8 mln zł z zysku wypracowanego w 2020 r. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,16 zł. Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji STF (STALPROFI) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 1,4%.

„Jednocześnie Zarząd postanowił złożyć wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A., aby termin ustalenia prawa do dywidendy określić na dzień 24 sierpnia 2021 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 14 września 2021 roku” – czytamy w komunikacie

Z zysku za 2019 r. do akcjonariuszy Stalprofil trafiła dywidenda równa 0,07 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły