CLD (CLOUD) rozwija swój kluczowy segment - Data enrichment, co ma przełożyć się na wzrost przychodów. Styczniowa szacunkowa dynamika sprzedaży danych w tym obszarze wyniosła 98% r/r, a w lutym przekroczyła 160% r/r. W celu zwiększenia przychodów w tym wysokomarżowym segmencie, Grupa Cloud Technologies stawia na globalizację, międzynarodowe akwizycje i rozwój własnych technologii.

Cloud Technologies działa na globalnym rynku danych dostarczając wysokiej jakości anonimowe, cyfrowe informacje o internautach. Kluczowym segmentem biznesowym Grupy jest Data enrichment, obejmujący monetyzację danych oraz technologii do ich przetwarzania. Segment ten jest głównym źródłem wzrostu przychodów Grupy, która realizuje dalszy rozwój globalizacji swojej sprzedaży.

Wzrost przychodów poprzez szybką globalizację i akwizycje

Grupa planuje osiągnąć wzrost przychodów dzięki wysokiej skalowalności swojego modelu biznesowego. Sprzedaż danych i technologii ma charakter międzynarodowy, a dzięki rozwijanej sieci dystrybucyjnej, Cloud Technologies może dynamicznie poszerzyć grono nabywców swojego głównego zasobu czyli anonimowych danych o internautach wykorzystywanych do targetowania reklamy internetowej.

- Rynek reklamy internetowej, do której dostarczamy dane, rośnie w szybkim tempie, a jej rozwój dodatkowo przyspieszyła pandemia, która wpłynęła na przeniesienie naszych aktywności do świata cyfrowego. Według szacunków agencji Zenith, w zeszłym roku już ponad połowa światowych wydatków reklamowych trafiła do kanału online, a raport OnAudience.com wskazuje, że w tym roku marketerzy wydadzą globalnie na dane ponad 52 mld USD. Dlatego rozwijamy naszą sieć dystrybucyjną, a w rozważanych akwizycjach skupiamy się na największych rynkach: USA i Europy Zachodniej, gdzie wydatki reklamowe są najwyższe na świecie - wyjaśnia Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies.

Rosnący popyt na cyfrowe informacje znajduje odzwierciedlenie w raportach, które Cloud Technologies publikuje od marca br. Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów Grupy w segmencie Data enrichment w styczniu sięgnęła 98% r/r, a w lutym przyspieszyła do 164% r/r. Należy zwrócić uwagę, że okresem do którego porównuje się wyniki jest rok 2020, w którym wybuchła pandemia COVID-19 i marketerzy na całym świecie ostrożnie podchodzili do wydawania budżetów reklamowych. Wysoka wartość wskaźnika może częściowo wynikać z tej relatywnie niskiej bazy.

- Wysoka skalowalność naszego modelu biznesowego umożliwia nam zwiększanie przychodów w segmencie biznesowym, obejmującym sprzedaż danych i technologii. Transformacja naszego biznesu i ukierunkowanie na globalizację i sprzedaż danych zaowocowały dobrymi wynikami za 2020 rok, w którym przychody zwiększyliśmy o 7,4 mln PLN, a wskaźnik EBITDA o 6,9 mln PLN.  Pozytywny dla nas trend wzrostowy widać również w pierwszych dwóch miesiącach 2021 roku. Większy popyt na dane to jeden czynnik wzrostu, innym jest rozszerzanie sieci dystrybucyjnej, włączając w to akwizycje. Przyglądamy się firmom o mniejszej skali działania niż nasza, które posiadają własne integracje z platformami sprzedażowymi i sieć dystrybucji. Dzięki temu chcemy szybko trafić do nowych nabywców naszych danych. Ewentualne transakcje zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem akcji własnych lub gotówki, bez wykorzystania długu. W pierwszym kroku skupiamy się na zakupie pakietu mniejszościowego, z opcją zwiększenia zaangażowania, w przypadku zadowalającego rozwoju skali współpracy - tłumaczy Piotr Soleniec, CFO Cloud Technologies.

Zwiększanie sieci dystrybucyjnej i liczby klientów dzięki sprzedaży technologii

Podczas otwartego spotkania z inwestorami 14 kwietnia 2021 roku, Zarząd Cloud Technologies poinformował o planie założenia nowej spółki zależnej w Wielkiej Brytanii. Podmiot ten będzie odpowiedzialny za komercjalizację platformy DSP (dotychczas wykorzystywanej głównie wewnętrznie), umożliwiającej automatyczny zakup powierzchni reklamowej. W ten sposób Cloud Technologies rozbudowuje swoje zaplecze technologiczne i planuje dotrzeć do nowych klientów aby szybko rozwijać źródła pozyskiwania danych, co ma przełożyć się na dalszy wzrost przychodów.

- Wszystko wskazuje na to, że reklama internetowa będzie dalej szybko rosnąć. Model programatyczny, do którego głównie wykorzystuje się gromadzone przez nas dane, odpowiada już za ponad 70% globalnych wydatków na reklamy odsłonowe. Dlatego wkrótce planujemy skomercjalizować technologię DSP, umożliwiającą zakup powierzchni reklamowej w tym dominującym modelu w reklamie online. Pracujemy nad stworzeniem nowego brandu i platformy, która - poza rozszerzeniem naszej oferty technologicznej - będzie stanowić kolejne źródło dystrybucji naszych danych do kampanii internetowych - dodaje Piotr Prajsnar.

Grupa Cloud Technologies w 2020 roku osiągnęła 50,1 mln PLN przychodów i zwiększyła zysk netto o 5,7 mln PLN. 26 kwietnia opublikuje raport roczny, a w połowie maja przedstawione zostaną wyniki za pierwszy kwartał 2021 roku.