Zarząd Unibep rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 9,47 mln zł z ubiegłorocznego zysku. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,3 zł. Najwięcej w historii spółki.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji UNI (UNIBEP) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 2,7%.

Dywidenda ma zostać wypłacona 12 lipca 2021 r. Proponowany dzień dywidendy to 1 lipca 2021 r.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły