Będąc w trakcie zaawansowanych prac produkcyjnych oraz dzięki prezentacjom projektu potencjalnym wydawcom globalnym, twórcy rozszerzyli swoje pierwotne plany dotyczące I, the Inquisitor. Spółka zamierza w pełni wykorzystać potencjał tkwiący w projekcie poprzez wydłużenie rozgrywki, w tym fabuły, zwiększenie liczby zadań pobocznych i przygotowanie dodatkowych wersji językowych. Ponadto Studio planuje inwestycje w dział Quality Assurance i marketing. THD (THEDUST) zamierza wyemitować do 300 tys. akcji serii F w drodze oferty publicznej z której planuje pozyskać około 5,5 mln zł brutto.

Spółka prowadzi obecnie równolegle prace nad dwoma kluczowymi etapami projektu I, the Inquisitor. Zespół realizuje wersję Alpha gry, w której znajdą się wszystkie mechaniki i materiały potrzebne do jej ukończenia w założonym kształcie, a Zarząd prowadzi rozmowy z potencjalnymi, globalnymi wydawcami.

- Po opracowaniu game loopa, który prezentujemy obecnie wydawcom oraz na bazie pierwszych opinii zwrotnych, widzimy większy niż pierwotnie zakładany potencjał naszego flagowego tytułu. Zdecydowaliśmy się na pozyskanie dodatkowych środków w drodze oferty publicznej, które zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozbudowę wybranych aspektów gry, co pociąga za sobą konieczność powiększenia zespołu. Produkcja I, the Inquisitor przebiega zgodnie z harmonogramem i mimo wzbogacenia wcześniejszych planów podtrzymujemy termin zakończenia prac nad grą w 2022 r. Oczywiście data premiery zostanie określona dopiero w porozumieniu z przyszłym wydawcą tytułu – komentuje Jakub Wolff, prezes zarządu The Dust.

W ramach przygotowań do oferty publicznej, Spółka przedstawiła projekty uchwał i zwołała Walne Zgromadzenie. Zamiarem Zarządu Spółki jest skorzystanie z uproszczonej procedury oferowania akcji, w oparciu o publikację memorandum informacyjnego, sporządzonego na podstawie art. 37b Ustawy o Ofercie.

- Mamy sprecyzowaną koncepcję rozbudowy I, the Inquisitor, której celem jest zwiększenie jej atrakcyjności dla graczy. Jestem przekonany, że wdrożenie zaplanowanych zmian wpłynie na maksymalizację przyszłych zysków i przyczyni się do wzrostu wartości naszej firmy z korzyścią dla jej akcjonariuszy. Będziemy komunikować o postępach naszych prac, a wkrótce planujemy zaprezentować więcej materiałów z gry – dodaje Jakub Wolff.

I, the Inquisitor jest największym i najważniejszym projektem w historii firmy. The Dust realizuje go od 2019 roku, kiedy to spółka zawarła umowę nabycia od pana Jacka Piekary autorskich praw majątkowych do znanego „Cyklu Inkwizytorskiego”.