ALG (AIGAMES), notowany na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wydawca gier komputerowych, posumował wyniki finansowe w 2020 roku. W tym czasie spółka osiągnęła 25,75 mln zł przychodów, wobec 1,84 mln zł w 2019 roku. All in! Games kontynuuje realizację przyjętej strategii skoncentrowanej na wydawaniu gier komputerowych z segmentu AA+ i Indie Premium, produkowanych przez zewnętrzne studia game-developerskie, na wszystkie najważniejsze platformy dystrybucyjne (PC, konsole PlayStation, Xbox oraz Nintendo Switch).

- Za nami intensywny rok, w którym doszło do połączenia spółek Setanta S.A. z All in! Games sp. z o.o. Pod szyldem All in! Games S.A realizujemy działalność wydawniczą w zakresie wydawania gier wideo.  Z tego tytułu, w minionym roku, przychody ze sprzedaży r/r wzrosły ponad 13-krotnie. Jednocześnie odnotowaliśmy znaczącą stratę, związaną m.in. z finansowaniem działalność spółki długiem. Warto zaznaczyć, że przeważająca część tych zobowiązań – w kwocie 56 ml zł – została uregulowana w kwietniu br. Tym samym zyskaliśmy większą swobodę w zakresie bieżącej działalności operacyjnej. Obecnie koncentrujemy się na wydawaniu gier zapowiedzianych w harmonogramie – mówi Piotr Żygadło, prezes zarządu All in Games.

Do połączenia spółek Setanta z wydawnictwem gier komputerowych All In! Games doszło na początku 2020 roku. W drodze przejęcia cały majątek All in! Games sp. z o.o. został przeniesiony na Setanta S.A., w zamian za 30 160 000 akcji emitenta nowej serii G, które zostały wydane wspólnikom All in! Games sp. z o.o., po cenie emisyjnej wynoszącej 10,00 zł za 1 akcję.

Obecny model biznesowy All in Games! zakłada wydawanie rocznie około dziesięciu gier z segmentu AA+ i Indie Premium. W ubiegłym roku do sprzedaży trafiły It came from space and ate our brains, Fort Triumph, Daymare: 1998, Red Wings: Aces of the Sky, Metamorphosis, Ghostrunner oraz autorska produkcja studia Red Wings: Aces of the Sky.

Największym sukcesem spośród wymienionych gier okazała się Ghostrunner, której sprzedaż w ciągu dwóch miesięcy od daty premiery wyniosła 500 tys. kopii. Współwydawcą tytułu jest firma 505 Games, globalny wydawca i dystrybutor gier należący do koncernu Digital Bros. W marcu br. 505 Games nabyła za kwotę 5 mln euro prawa do marki Ghostrunner. Jednocześnie All In! Games zachowało udziały w zyskach ze sprzedaży na zasadach określonych w umowie wydawniczej zawartej 8 czerwca 2020 r.

W najbliższym czasie spółka planuje premiery DLC do wspomnianego Ghostrunnera i Tools Up! oraz premiery m.in. Lumberhill na PC oraz Of Bird and Cage i Chernobylite na najważniejsze platformy dystrybucyjne.

- Tegoroczny harmonogram zapowiedzianych premier uwzględnia m.in. takie tytuły jak Alaloth: Champions of The Four Kingdoms, cieszące się dużym zainteresowaniem War Mongrels, Fort Triumph na konsole, Arboria, Of Bird and Cage, dodatek DLC dla Tools Up!, czy też głośny Chernobylite, który będzie miał swoją premierę w trzecim kwartale tego roku – mówi Piotr Żygadło.

W sierpniu 2020 roku All in! Games rozpoczęło proces oddłużania spółki. Obecnie łączna wartość niespłaconych pożyczek oraz pozostałych do wykupu obligacji wynosi 6 mln zł, które będą uiszczone zgodnie z harmonogramem.