Zarząd Aplisens rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 4,75 mln zł, czyli 34,6% zysku netto wypracowanego w 2020 r. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,4 zł.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji APN (APLISENS) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 3,6%.

"W ocenie Zarządu, po przeanalizowaniu obecnej sytuacji finansowej Spółki, występujących ryzyk oraz planów na najbliższe kwartały, realizacja polityki dywidendowej za rok 2020 na poziomie 35% zysku netto jest zasadna i nie zagraża dalszej działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS" - czytamy w komunikacie

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły