DDI (DDISTANCE), notowany na NewConnect twórca gier niezależnych z Krakowa, planuje pozyskać do 4,5 mln zł poprzez emisję do 2.250.000 akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej. Środki z emisji zostaną przeznaczone na realizację projektów studia, w tym największej gry w historii Spółki pod nazwą kodową “Project Cardinal”, wzmocnienie zespołów produkcyjnego i marketingowego oraz realizację projektu badawczo-rozwojowego opracowywanego w ramach GameInn. Szczegółowe uchwały dotyczące planowanej emisji będą podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na 1 czerwca br.

- Już w ubiegłym roku sygnalizowaliśmy, że rozważamy przeprowadzenie emisji akcji pozwalającej przyspieszyć rozwój Spółki. Plany te jednak odsunęliśmy w czasie ze względu na pandemię Covid-19 i zmiany w naszej sytuacji biznesowej - odnieśliśmy bowiem sukces rynkowy tworząc i wydając dwie gry na licencji Vampire: The Masquerade (Coteries of New York i Shadows of New York) należącej do Paradox Interactive, co przełożyło się na wzrost zaufania licencjodawcy i poskutkowało podpisaniem nowej atrakcyjnej finansowo dla nas umowy z bardzo prestiżowym partnerem, jakim jest Paradox Interactive. Chcemy wykorzystać ten dobry moment, by teraz pójść do przodu, wzmacniając zespoły i podnosząc jakość naszych gier. Co ważne, widzimy także zainteresowanie ze strony inwestorów finansowych, którzy dostrzegli nasz sukces i chcących teraz zainwestować w naszą spółkę, więc zdecydowaliśmy się na przyspieszenie decyzji o przeprowadzeniu emisji – mówi Michał Mielcarek, Prezes Zarządu Draw Distance S.A.

Kluczowym dla rozwoju Spółki będzie największa do tej pory gra o nazwie kodowej „Project Cardinal”, współfinansowana przez Draw Distance i Paradox Interactive. Będzie to tytuł z gatunku cRPG, łączący w sobie cechy najbardziej rozpoznawalnych produkcji krakowskiego studia – rozbudowanej rozgrywki z Serial Cleaners i wielowątkowej fabuły z Vampire: The Masquerade – Coteries of New York.

Środki pozyskane z emisji będą przeznaczone m.in. na rozwój nowych projektów, w tym “Project Cardinal”, wzmocnienie zespołów produkcyjnego i marketingowego, a także na realizację projektu badawczo-rozwojowego pod nazwą “Opracowanie systemu narracyjnego do tworzenia gier fabularnych przy użyciu silnika Unity” opracowywanego w ramach programu sektorowego GameINN.

- Naszą ambicją jest dołączenie do grona firm tworzących gry wideo w segmencie AA. Chcemy tworzyć dwie gry jednocześnie oraz wytworzyć narzędzia niezbędne do usprawnienia procesu produkcyjnego. Dla osiągnięcia tych celów niezbędne jest powiększenie zespołu developerskiego i nieustanne podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników. Pozyskane środki pozwolą również na wzmocnienie i nasilenie działań PR-owych oraz marketingowych Spółki. Wierzymy, że w krótkim czasie jesteśmy w stanie przejść do wyższej ligi producentów gier wideo – dodaje Michał Mielcarek.

Oferta publiczna zostanie oparta o dokument informacyjny, w o którym mowa w art. 37a ustawy o ofercie. Projekty uchwał na ZWZ zwołane na 1 czerwca br. przewidują podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki i wprowadzenie akcji do alternatywnego obrotu na rynku NewConnect. Cena emisyjna akcji serii C zostanie ustalona przez Zarząd i nie będzie niższa niż 2 zł za jedną akcję.

Doradcami w procesie emisji akcji Draw Distance S.A. są: cc group sp. z o.o. – Doradca Zarządu oraz Loewen Legal Hub – Doradca Prawny.