Zarząd Newag rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 45 mln zł. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 1 zł.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji NWG (NEWAG) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 3,9%.

W ubiegłym roku do akcjonariuszy Newag również trafiła dywidenda równa 1 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły