11 maja 2021 r. Pan Zbigniew Jagiełło złożył ze skutkiem na dzień zamknięcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO (PKOBP) zwołanego na dzień 7 czerwca 2021 r., rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu, jak również ze składu Zarządu banku.

Rezygnacja nie zawierała przyczyn jej złożenia.