Informacje

ISIN:PLWNDMB00010
Data debiutu:12.10.2011
Liczba akcji: 12 355 504
Kapitalizacja:95 878 711
Sektor: GPW: Informatyka

Spółka jest dostawcą rozwiązań mobilnych związanych z telefonią komórkową w Polsce. Działalność koncentruje się na trzech obszarach rynku:...

więcej »