Informacje

ISIN:PLPZU0000011
Data debiutu:11.05.2010
Liczba akcji: 863 523 000
Kapitalizacja:34 031 441 430
Sektor: GPW: Ubezpieczenia

Powszechny Zakład Ubezpieczeń działa na rynku ubezpieczeń, zarówno majątkowych, jak i ubezpieczeń na życie. W skład Grupy wchodzą także PZU...

więcej »