Informacje

ISIN:PLELKPE00014
Data debiutu:27.07.2012
Liczba akcji: 46 995 632
Kapitalizacja:5 169 520
Sektor: NewConnect: Eco-energia

Głównym obszarem działalności G-Energy jest sektor energetyczny. Spółka działa na rynku dystrybucji energii, głównie energii odnawialnej,...

więcej »