Informacje

ISIN:PLAQTCH00013
Liczba akcji: 1 180 000
Kapitalizacja:12 862 000
Sektor: NewConnect: Recykling

Aquatech specjalizuje się technologiach biologicznego oczyszczania ścieków, oferując swoim klientom małe i średnie oczyszczalnie przydomowe oraz inne...

więcej »