Informacje

ISIN:PLCRPCP00034
Liczba akcji: 4 202 763
Kapitalizacja:11 347 460
Sektor: NewConnect: Inwestycje
Branża: Rynek kapitałowy

Carpathia Capital jest funduszem venture capital/private equity. Spółka inwestuje w instrumenty finansowe emitowane przez MŚP, notowane na rynkach...

więcej »