Informacje

ISIN:PLNVITA00018
Data debiutu:16.12.1994
Liczba akcji: 2 500 000
Kapitalizacja:580 000 000
Sektor: GPW: Przemysł lekki
Branża: Zaopatrzenie przedsiębiorstw

Spółka jest producentem włóknin technicznych, geowłóknin oraz włóknin metodą iglowania wodnego. Głównym odbiorcą produktów spółki jest sektor...

więcej »