Jak na początku każdego miesiąca LiveChat Software poinformowała o liczbie aktywnych klientów. Tradycyjnie już może pochwalić się godną podziwu dynamiką wzrostu. Na 1 stycznia 2016 z rozwiązań spółki korzystało 13 493 użytkowników czyli o +43% więcej niż w analogicznym okresie 2015.

Chociaż baza klientów spółki rośnie nieprzerwanie od debiutu na GPW, porównując dane z lat 2014 i 2015 można zaobserwować ciekawą zmianę. O ile pierwsza połowa minionego roku charakteryzowała się podobnym przyrostem użytkowników jak w roku 2014, o tyle od lipca widać znaczne przyspieszenie. Wpływ na to mogła mieć rozszerzona w ubiegłym roku liczba planów abonenckich. Dwa dodatkowe plany, w tym najniższy, lepiej trafiły w oczekiwania mniejszych klientów i pomogły w ograniczeniu współczynnika odejść.

Dynamicznie zwiększająca się baza klientów w drugim półroczu ubiegłego roku powinna pozytywnie wpłynąć na wyniki spółki w zakończonym kwartale. Na podstawie dotychczasowych zależności między liczbą użytkowników a wielkością przychodów można przyjąć, że zakończony w grudniu 2015 kwartał będzie dla spółki rekordowym – sprzedaż po raz pierwszy może przekroczyć 14 mln zł. Ponieważ LiveChat wykorzystuje model biznesowy, w którym koszt pozyskania nowego klienta jest bliski zeru można przyjąć, że rekordowe przychody przełożą się ponownie na rekordowe zyski.