Zarząd KGH (KGHM) podjął uchwałę, w której przedkłada ZWZ następujący sposób podziału zysku za rok 2020, w kwocie 1 779 079 095,44 zł:

  1. 300 000 000,00 zł na wypłatę dywidendy w wysokości (1,50 PLN/akcję),
  2. przekazanie na kapitał zapasowy kwoty 1 479 079 095,44 zł.

Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 21 czerwca 2021 r., a wypłłata miałaby nastąpić 29 czerwca 2021 r.

„Rekomendacja Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. jest wynikiem analizy aktualnych możliwości finansowych Spółki, w kontekście realizowanego programu inwestycyjnego oraz aktualnej i przewidywanej sytuacji na rynku metali. Jest ona zgodna z obowiązującą Polityką Dywidendową KGHM Polska Miedź S.A., zakładającą zachowanie równowagi pomiędzy poziomem wypłacanej dywidendy a możliwościami efektywnego inwestowania Spółki w warunkach aktualnego poziomu zadłużenia Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.” – czytamy w komunikacie