Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Piotr Prajsnar, Cloud Technologies: I kw. 2021 r. przyniósł kolejny dynamiczny wzrost kluczowego segmentu Data enrichment

Udostępnij

CLD (CLOUD), notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w obszarze Big Data i monetyzacji danych, zanotowała kolejny z rzędu wzrost wyników finansowych. Przychody netto wyniosły 12,4 mln zł, co oznacza wzrost o 10% r/r, a EBITDA osiągnęła 3,0 mln zł, poprawiając ubiegłoroczny wynik o 3,6 mln zł. Zysk netto wyniósł 0,9 mln zł i przewyższył łączny zysk netto wypracowany podczas wszystkich kwartałów ubiegłego roku.

Cloud Technologies to polska spółka technologiczna działająca na globalnym rynku danych, dostarcza wysokiej jakości anonimowe, cyfrowe informacje o internautach wykorzystywane do targetowania reklamy internetowej. Kluczowym segmentem biznesowym Grupy jest Data enrichment, obejmujący monetyzację danych oraz autorską technologię DMP służącą do ich przetwarzania. Segment ten stanowi główne źródło wzrostu wyników Grupy, która konsekwentnie realizuje plany dalszej globalizacji swojej sprzedaży.

- I kwartał 2021 r. przyniósł kolejny dynamiczny wzrost kluczowego dla nas segmentu Data enrichment, który odnotował blisko 3,5-krotny wzrost przychodów r/r do poziomu 4,5 mln zł i tym samym stał się największym źródłem przychodów grupy kapitałowej. Jeszcze lepiej przedstawia się rentowność tego segmentu, która wyniosła 50% na poziomie EBITDA i wzrosła o 34 p.p. Nasz model biznesowy skoncentrowany przede wszystkim na sprzedaży danych, który wdrażamy konsekwentnie już od kilku kwartałów, zaczyna przynosić wymierne korzyści. Posiadamy wysoce skalowalny globalnie produkt i jednocześnie mamy kontrolę nad stabilnym poziomem kosztów, co pozytywnie przekłada się na wyniki osiągane przez Grupę. Ogłoszone przez nas plany na 2021 r., koncentrujące się na dalszej globalizacji sprzedaży oraz rozwoju sieci dystrybucji będą w naszej opinii wspierać wzrostowy trend tego segmentu  – komentuje Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies.

Segment Data consulting obsługujący klientów agencyjnych oraz bezpośrednich zwiększył przychody r/r o 32% i poprawił poziom EBITDA, osiągając 0,3 mln zł. Spadły natomiast przychody segmentu Data acquisition oraz jego rentowność.

- Skupiamy się na ciągłej poprawie naszego modelu pozyskiwania danych celem maksymalizacji ich potencjału sprzedażowego. Parametry finansowe segmentu Data acquisition są konsekwencją rozpoczętych inwestycji w dane o wyższym poziomie kaloryczności. Negatywny poziom EBITDA segmentu to z jednej strony wynik zakupu droższych i bardziej jakościowych danych, a z drugiej działalność związana z przygotowaniem do komercjalizacji platformy DSP o której informowaliśmy w ostatnich raportach bieżących. Koszty te ujmowane są w segmencie Data acquisition i w czasie wzmożonych inwestycji, obciążają jego wynik – wyjaśnia Piotr Soleniec, CFO Cloud Technologies.

Grupa kontynuuje strategiczne plany związane z rozwojem autorskich technologii, w tym platformy DSP (Demand Side Platform), pozwalającej na zautomatyzowany zakup powierzchni reklamowych w modelu aukcyjnym. Zgodnie ze swoimi zapowiedziami, utworzyła nową spółkę zależną w UK, która skupiać będzie się na komercjalizacji tej technologii. Cloud Technologies podtrzymuje także swoje plany związane z akwizycjami zagranicznych podmiotów, co może przynieść skokowy wzrost wyników i otworzyć przed Spółką kolejne rynki dystrybucji danych.

- Cały czas konsekwentnie pracujemy nad realizacją naszych planów strategicznych, pierwszym z nich było utworzenie w Londynie nowej spółki zależnej, która zajmie się komercjalizacją platformy DSP. Przyczyni się ona do maksymalizacji wartości przetwarzanych przez nas danych i pośrednio, wpłynie pozytywnie na nasz kluczowy segment Data enrichment. Jednocześnie aktywnie rozglądamy się na rynku w poszukiwaniu atrakcyjnych pod kątem akwizycji podmiotów, z którymi w szybkim tempie będziemy zdolni do osiągnięcia dodatkowych synergii. Mowa tutaj o firmach z mniejszą skalą działania od naszej, które posiadają jednak własne sieci dystrybucji i integracje z platformami sprzedażowymi, które możemy sprawnie zasilić naszymi danymi i dotrzeć do nowych nabywców. Poziom wolnych środków finansowych pozwala nam na przeprowadzenie takich transakcji bez wspierania się długiem – tłumaczy Piotr Soleniec.

Reklama internetowa odnotowuje wzrosty, podobnie jak model programatyczny, który w największym stopniu wykorzystuje dane gromadzone przez Cloud Technologies i odpowiada już za ponad 70% globalnych wydatków na reklamy odsłonowe.

- Rozwojowi naszego biznesu, poza nowym modelem biznesowym, który okazał się efektywny i skuteczny, sprzyjają także trendy globalne powodujące wzrost wartości rynku reklamy internetowej, a w efekcie wysokie zapotrzebowanie na dane. Autorskie technologie w naszym portfolio, ekspozycja na globalny rynek, komfortowy poziom gotówki i inwestycje w dynamiczny segment Data enrichment pozwalają nam pozytywnie patrzeć na nadchodzące kwartały – dodaje Piotr Prajsnar.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+