Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

[wideo] Grzegorz Ochędzan, CFO Grupy AB o wynikach Q2 FY 2020/2021

Udostępnij

W materiale informacje na temat:

  • Wyników finansowych Q3 2020/2021;
  • Zmiany trendu sprzedaży komputerów stacjonarnych;
  • Poziomu zapasów;
  • Strategii w kwestii zadłużenia;
  • Sytuacji płynnościowej ABE (ABPL);
  • Perspektyw dalszego rozwoju biznesu;
  • Sprzyjającego otoczenia makroekonomicznego.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+