W materiale informacje na temat:

  • Wyników AMC (AMICA) w I kwartale 2021 r.;
  • Odnotowanego wzrostu zapasów i należności;
  • Wypłaty dywidendy;
  • Sprzedaży na poszczególnych rynkach;
  • Wzrostu cen surowców;
  • Poziomu zadłużenia spółki;
  • Oczekiwań wobec II kwartału 2021 r.