SBE (SOFTBLUE), notowana na NewConnect spółka działająca na rynku IT i komercjalizująca badania naukowe, w 2020 r. wypracowała ponad 6,4 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. W raportowanym okresie zysk netto ze sprzedaży spółki wyniósł ponad 3,1 mln zł, co dało kilkukrotny wzrost wartości r/r. Na wypracowane wyniki wpłynęło m.in. sfinalizowanie kilku kontraktów SoftBlue na realizację projektów z sektora IoT. W minionym roku SoftBlue zdywersyfikowało swoją działalność o obszar telekomunikacji, łącząc siły z easyCALL. Aktualnie spółka koncentruje się na budowie własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego.

- W raportowanym okresie kontynuowaliśmy realizację komercjalizacji projektów IoT. Równolegle intensyfikowaliśmy  działania związane z budową własnego CBR.  W tym celu  w ub. roku zakupiliśmy działkę w centrum Bydgoszczy. Projekt ma na celu stworzenie zaawansowanych rozwiązań ułatwiających racjonalne gospodarowanie wodą i zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną. Zakończenie prac budowalnych planujemy na koniec 2022 r. Niebawem podamy więcej szczegółów. – mówi Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue. – Rok 2020 był dla nas udanym okresem, również jeżeli chodzi o wypracowane wyniki finansowe. W ub. roku zysk netto SoftBlue osiągnął ponad 3,1 mln zł, co wpłynęło na kilkukrotny wzrost w porównaniu do 2019 r., kiedy to odnotowaliśmy stratę. Przychody netto ze sprzedaży wypracowaliśmy na poziomie 6,4 mln zł, co dało nam wzrost wyniku o 26 proc r/r. – dodaje.      

W 2020 r. SoftBlue kontynuowało realizację dwóch projektów dofinansowanych ze środków UE. Mowa o projekcie prowadzonym w ramach programu sektorowego INNOLOT, który polega na zaprojektowaniu i stworzeniu rodziny bezzałogowych statków latających.

Miniony rok był także okresem zacieśnienia współpracy między SoftBlue, a InventionMed. We wrześniu 2020 SoftBlue skierowało prywatną emisję akcji do swojego partnera biznesowego i wyemitowało 19 mln akcji serii E w ramach kapitału docelowego. Tym samym spółka znacząco zwiększyła udział w akcjonariacie InventionMed.

W minionym roku SoftBlue rozwijało wspomniany segment autorskich rozwiązań z obszaru Internetu Rzeczy (IoT). W tym czasie spółka sfinalizowała kilka kontraktów na sprzedaż flagowego rozwiązania o nazwie AirDron. Zakupu dokonali zarówno klienci prywatni oraz instytucjonalni. AirDron  to innowacyjny system, który służy do zaawansowanego badania zanieczyszczenia powietrza za pomocą dronów ze specjalistyczną głowicą. W 2020 r. spółka koncentrowała się  również na rozwoju najnowszego projektu o nazwie Autonomous Data Controler. Nowoczesne urządzenie umożliwia akwizycję, archiwizację i przetwarzanie danych oraz prezentację wyników analizy.

Środki na rozwój projektów IoT SoftBlue aktualnie pochodzą z przeprowadzonej w Q1 br. publicznej emisji akcji z prawem poboru, w ramach której spółka pozyskała ponad 10 mln zł.

Obecnie SoftBlue specjalizuje się nie tylko w obszarze IoT i Software. Pod koniec ub. roku spółka zdecydowała się na dywersyfikację o działania z zakresu telekomunikacji. Bowiem w Q4 2020 SoftBlue nabyło prawa do całości biznesu easyCALL - warszawskiej firmy, która była laureatem rankingu Deloitte Fast 50 CE. –  Połączenie sił z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa easyCALL było ważnym momentem w historii naszej firmy. Zakup łączył się z objęciem pracowników firmy, ale i kontaktów biznesowych, także tych z dużymi markami, jak Netia, czy Orange. Rozpoczęliśmy już wdrażanie udoskonalonych rozwiązań dedykowanych szeroko pojętej telefonii. Wprowadzamy także nową jakość obsługi  w ramach usługi easyCALL. Aktualnie pracujemy nad marketingiem i optymalizacją. Liczymy na to, że pierwsze efekty przejęcia będą widoczne do końca tego roku. Docelowo planujemy wyjść z ofertą także poza granice kraju – komentuje prezes zarządu SoftBlue.