Skonsolidowane przychody ze sprzedaży WOJ (WOJAS) były w maju 2021 r. równe 29,4 mln zł. To o 55,5% więcej w porównaniu do wielkości sprzedaży osiągniętej w maju ubiegłego roku.

"W okresie styczeń - maj 2021 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 96 120 tys. PLN i była wyższa o 19,7 % w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego" – czytamy w komunikacie

Sprzedaż detaliczna osiągnęła w maju 2021 r. poziom 17,7 mln zł, o 58,5% więcej r/r. Od początku roku przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 51,9 mln zł, co oznacza 3,6% spadek w porównaniu do przychodów osiągniętych w ciągu pięciu pierwszych miesięcy 2020 r.