Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

[wideo] Dariusz Grzeszczak, Erbud: Najważniejsza dla nas jest rentowność

Udostępnij

W materiale informacje na temat:

  • Wyników pierwszego kwartału 2021 r.;
  • Rentowności poszczególnych segmentów;
  • Produkcji drewnianych modułów;
  • Budownictwa ekologicznego;
  • Portfela zamówień na kolejne kwartały;
  • Potencjalnych zagrożeń dla ERB (ERBUD).

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+