Lisala, główny akcjonariusz ECH (ECHO), zgłosiła propozycję zwiększenia kwoty dywidendy za 2020 r. do 0,25 zł na akcję. Dotychczasowa rekomendacja zarządu spółki przewidywała wypłatę dywidendy równej 0,2 zł na akcję.

Zgodnie z przedstawioną propozycją, na dywidendę miałby trafić cały ubiegłoroczny zysk netto, a także 45,3 mln zł z Funduszu Dywidendowego.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji spółki, wyższa dywidenda przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 5,26%.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły