• Dywidendowe podsumowanie tygodnia - coraz mniej rekomendacji, coraz więcej decyzji >>>
  • Trzy powody, dla których GPW powinna kontynuować Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego >>>
  • W związku z planowaną ofertą publiczną Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Shoper S.A., który zostanie opublikowany 21 czerwca >>>
  • Przedstawiamy oidpowiedzi jakich udzieliła spółka PEP w odpowiedzi na pytania akcjonariusza złożone w związku z ZWZA zwołanym na dzień 18 czerwca 2021 r. >>>
  • Crossroads Inn od KBT (KLABATER) doczeka się już wkrótce planszowej adaptacji ze wsparciem crowdfundingu >>>

  • Grupa ROBYG z sukcesem zakończyła emisję obligacji o wartości 150 mln zł, w ramach programu o wartości 500 mln zł. Dzień pierwszego notowania obligacji na ASO GPW przypadnie nie później niż 30 czerwca 2021 r. >>>