• Oferta sprzedaży istniejących akcji PEN (PHOTON) zakończyła się 24 czerwca 2021 r. o godzinie 15:00. Łącznie zostało uplasowanych 5.000.000 akcji po cenie 7,0 zł za akcję, co odpowiada łącznej kwocie brutto 35,0 mln zł (7,7 mln EUR).
  • W ramach oferty skierowanej do inwestorów kwalifikowanych uplasowano akcje stanowiące 8,33% kapitału zakładowego spółki. W efekcie udział akcji spółki będących w wolnym obrocie wzrośnie z 14,36%, do 22,69%.
  • Spółka zamierza wykorzystać wpływy z oferty na rozwój działalności w ramach opublikowanej niedawno strategii rozwoju na lata 2021-2024.

- Transakcja sprzedaży akcji własnych jest niezwykle ważnym wydarzeniem dla Photon Energy. Biorąc pod uwagę wymagające otoczenie rynkowe, jesteśmy zadowoleni z osiągniętego rezultatu – powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy. - Pozyskany kapitał umożliwi realizację niedawno opublikowanych przez Photon Energy planów strategicznych oraz koncentrację na poszerzaniu bazy aktywów wytwarzających czystą energię elektryczną, a także budowaniu nowych, stabilnych przychodów w oparciu o w pełni zintegrowany model biznesowy. Jest nam niezmiernie miło powitać w gronie akcjonariuszy polskich i międzynarodowych inwestorów, którzy zaufali naszej strategii rozwoju - dodał.

Uplasowanie 5.000.000 akcji własnych zwiększy udział akcji spółki będących w wolnym obrocie z 14,36%, do 22,69%. Cena sprzedaży została ustalona na poziomie 7,0 zł za akcję. Akcjonariusze większościowi firmy podkreślili swoje zaangażowanie w spółkę, nie włączając do oferty własnych akcji. Oferta nie objęła również akcji pracowniczych.

Planowany termin realizacji transakcji został wyznaczony na 25 czerwca 2021 r., a rozliczenie transakcji zaplanowano na 29 czerwca 2021 r.

Grupa Photon Energy zamierza wykorzystać wpływy ze sprzedaży na rozwój działalności w ramach opublikowanej niedawno strategii rozwoju na lata 2021-2024. Do końca 2024 r. spółka planuje rozszerzyć moc portfela własnych elektrowni fotowoltaicznych z aktualnych 74,7 MWp, do co najmniej 600 MWp. Jednocześnie, do końca 2024 r. firma zakłada rozszerzenie mocy portfela projektów fotowoltaicznych do 1,5 GWp oraz kontynuację rozwoju w obszarze O&M (obsługa i utrzymanie ruchu instalacji) do mocy 1,0 GWp w porównaniu z aktualną mocą 300 MWp.

Zarząd spółki zakłada, iż efektem realizacji przyjętej strategii będzie osiągnięcie w 2024 r. 5-krotności wartości EBITDA z 2020 r.

IPOPEMA Securities pełni rolę globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu, a Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist jest współprowadzącym ofertę.