Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Cloud Technologies : Sprzedaż w segmencie Data enrichment wzrosła w maju 2021 r. o 314% r/r

Udostępnij

CLD (CLOUD), warszawska spółka specjalizująca się w obszarze monetyzacji danych z internetu i Big Data, już drugi miesiąc z rzędu notuje wysoką, ponad 300% dynamikę sprzedaży danych w strategicznym segmencie. Sprzedaż cyfrowych informacji do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment w maju 2021 r. wzrosła o 314% r/r. Spółka od bieżącego roku regularnie raportuje swoje dane sprzedażowe w cyklu miesięcznym.

- Wyniki zanotowane w naszym kluczowym segmencie Data enrichment w maju, ponownie przebiły poziom 300% rok do roku, co potwierdza bardzo udany dla nas II kwartał 2021 roku. Konsekwentna realizacja planów strategicznych, nastawionych przede wszystkim na szybki rozwój globalnego i wysoce skalowalnego segmentu Data enrichment, przynosi wymierne korzyści. Przy ocenie naszych wyników każdorazowo należy brać pod uwagę efekt bazy wynikający z pierwszej fali pandemii, który okresowo zamroził część budżetów reklamowych globalnych podmiotów, którzy są naszymi klientami. Tak wysoki poziom wzrostu sprzedaży to jednak przede wszystkim efekt słusznie podjętej decyzji o koncentracji na sprzedaży danych, w miejsce modelu opartego na współpracy z sieciami afiliacyjnymi. W ten sposób nasz biznes jest dużo stabilniejszy, a jednocześnie dalej cechuje go wysoka skalowalność, widoczna w naszych raportach zwłaszcza od początku roku – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Data enrichment jest strategicznym segmentem działalności grupy Cloud Technologies, który obejmuje monetyzację danych oraz technologii do ich przetwarzania. Segment cechuje się najwyższą dynamiką wzrostu przychodów i najwyższym poziomem marży, która w I kwartale 2021 roku wyniosła blisko 70%. Na osiąganą marżowość wpływ ma przede wszystkim wysoki udział kosztów stałych, które przy rosnących wynikach sprzedażowych pozwalają wykorzystać efekt dźwigni operacyjnej i dynamicznie przekładać się na zysk segmentu oraz całej grupy Cloud Technologies.

W opublikowanych przez spółkę planach na 2021 rok znajdują się przede wszystkim działania zorientowane na dalszy wzrost sprzedaży segmentu Data enrichment.

- Przy okazji rozpoczęcia cyklicznego raportowania sprzedaży danych do kluczowych klientów na początku II kwartału, przedstawiliśmy także nasze plany strategiczne na 2021 rok, obejmujące najważniejsze obszary: globalizację, międzynarodowe akwizycje i rozwój własnych technologii. Patrząc przez pryzmat tego co udało nam się dokonać w II kwartale, jesteśmy bardzo zadowoleni z wykonanej przez nas pracy i oczekujemy pozytywnego wpływu tych działań na wyniki finansowe w kolejnych okresach. Utworzyliśmy spółkę zależną w Wielkiej Brytanii, która skupia się na komercjalizacji platformy DSP umożliwiającej automatyczny zakup powierzchni reklamowej. Nabyliśmy udziały w hiszpańskiej spółce The Linea1 MKT S.L. z branży marketingu internetowego, dzięki czemu rozbudowaliśmy naszą międzynarodową sieć dystrybucji danych, która jest wykorzystywana bezpośrednio w segmencie Data enrichment. Jednocześnie zakończyliśmy kolejny roczny etap ulepszania naszej autorskiej technologii DMP, służącej do gromadzenia, analizy i monetyzacji danych. Wszystkie te działania są związane z rozwojem kluczowego z perspektywy całej grupy Cloud Technologies segmentu Data enrichment dodaje Piotr Prajsnar.

Cloud Technologies obchodzi w tym roku 10-lecie swojej działalności. Z firmy o początkowo lokalnym zasięgu, zmieniła się w globalny podmiot tworzący grupę kapitałową złożoną z czterech spółek: OnAudience.com, OnProspects.com, Audience Network i Online Advertising Network. W chwili obecnej Cloud Technologies pozyskuje dane z ponad 200 rynków na całym świecie i przetwarza ponad 100 mld anonimowych profili internautów.

Ze względu na specyfikę rynku reklamy internetowej oraz harmonogramy przekazywania raportów sprzedażowych od kontrahentów, raporty te przekazywane są z istotnym opóźnieniem. Spółka każdorazowo wylicza i prezentuje wskaźnik najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca obejmowanego analizą. Wartość sprzedaży ma charakter szacunkowy i może różnić się od finalnych wyników przekazywanych w odpowiednich raportach okresowych.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+