Wstępny szacunkowy zysk netto STF (STALPROFI) za I półrocze 2021 r. wyniósł 55,5 mln zł wobec 7,4 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik został wypracowany przy przychodach na poziomie 439,1 mln zł i 72,25 mln zł EBITDA. To odpowiednio 21,6% i 558,1% więcej niż w I półroczu 2020 r.

"Dynamiczny wzrost wyników wypracowanych przez Spółkę w I półroczu 2021r. jest przede wszystkim efektem trwającej dobrej koniunktury rynkowej na rynku wyrobów hutniczych, tj. wzrostu r/r popytu na stal, a przede wszystkim, niespotykanego wzrostu cen wyrobów hutniczych, obserwowanego od grudnia 2020. Rosnące ceny (przy znacznej ilości towaru zakupionego przed lub w początkowym okresie wzrostu cen) pozwoliły Spółce zrealizować w segmencie stalowym wyższe r/r marże handlowe, a dzięki temu EBITDA i wynik netto" - czytamy w komunikacie

"Zdaniem Zarządu Spółki, trudno ocenić trwałość trendu cenowego, jaki ukształtował się na rynku stali w pierwszym półroczu 2021r. Istnieje zatem ryzyko, iż zachwianie panujących obecnie na rynku stali relacji pomiędzy podażą, a popytem oraz potencjalne zmiany poziomu kosztów produkcji wyrobów hutniczych, w tym kosztów podstawowych surowców (rudy żelaza, węgla koksującego i złomu), a także kosztów energii i emisji CO2, mogą być przeszkodą dla utrzymania wzrostowej dynamiki cen stali, a tym samym dla kontynuowania nadzwyczajnych wyników Spółki w drugim półroczu 2021 roku" - dodano