• Skonsolidowany wynik netto grupy Banku MIL (MILLENNIUM) po 2 kwartałach 2021 wyniósł -512 mln zł (-200 mln zł w 2 kwartale). >>>
  • CDT (CODEADDIC) opublikował Memorandum Informacyjne w ramach publicznej emisji akcji z prawem poboru. Celem oferty jest pozyskanie finansowania w wysokości do 4,8 mln zł. >>>
  • Sunday Energy zakończył prace związane z powstaniem serwisu typu marketplace – SundayMarket.pl. >>>
  • W 1 półroczu 2021 roku przychody ze sprzedaży Grupy BDX (BUDIMEX) wyniosły 3 241 mln zł, a zysk netto z działalności kontynuowanej osiągnął poziom 208 mln zł (+222% r/r). >>>
  • Lichthund, niezależne studio tworzące gry, rozważa wejście na Newconnect w przyszłym roku. Lichthund pozyskał 2,1 mln zł w emisji akcji serii B przeprowadzonej w drugim kwartale 2021. >>>
  • Zarząd GOP (GAMEOPS) poinformował, że gra Natural Instincts, od premiery 22 lipca 2021 r. została sprzedana w ilości 3,5 tysiąca sztuk. >>>
  • DOK (DOOK) rozpocznie pracę nad projektem dla strategicznego klienta z Holandii. Będzie to już drugi projekt realizowany z tym podmiotem. >>>
  • MSW (MOSTALWAR) podpisał z TAURON Ciepło kontrakt na zaprojektowanie i budowę gazowego kotła wodnego w zakładzie w Katowicach. Wartość kontraktu: 109,47 mln zł brutto. >>>