Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Mangata Holding podniosła prognozy wyników na 2021 r.

Udostępnij

Zarząd Mangata Holding opublikował korektę prognoz wyników spółki na bieżący rok. Zgodnie z nowymi szacunkami, MGT (MANGATA) ma w 2021 r. wypracować 56 mln zł zysku netto oraz 730 mln zł przychodów ze sprzedaży. Poprzednia prognoza zakładała, że będzie to odpowiednio 43 mln zł oraz 659 mln zł.  Szacunek prognozowanego wyniku EBITDA wzrósł z 94 mln zł do 110 mln zł.

W komunikacje zaznaczono, że korekta prognozy uwzględnia w szczególności korzystne otoczenie rynkowe i dynamicznie rosnący popyt w każdym z segmentów biznesowych.

"Widoczna jest odbudowa i silny trend wzrostowy w segmencie Podzespołów dla motoryzacji i komponentów wynikająca m.in. z ożywienia na rynku europejskim i amerykańskim. Odbudowa rynku i wzrost zapotrzebowania od klientów notowane także w segmencie Armatury przemysłowej i Elementów złącznych" - wyjaśniono

Zwrócono także uwagę na korzystny kurs euro oraz wzrost cen sprzedaży wynikający ze znaczącego wzrostu cen stali (przełożenie podwyżek cen surowców na rynek) i wzrost cen podstawowych surowców (stal, złom, surówka)

"Pomimo wzrostu cen na rynku nadal utrzymuje się wysoki poziom popytu na stal i złomy. Spółki Grupy zabezpieczyły dostawy materiałowe umożliwiające realizację dużych portfeli zamówień. Jakkolwiek należy zwrócić uwagę, iż możliwe są dalsze wzrosty cen stali wynikające z wysokiego popytu a także wzrostu cen energii elektrycznej" - czytamy w komunikacie

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus