Karbon 2 poinformował o ogłoszeniu wezwania do sprzedaży akcji FSG (FASING). Wzywający planuje skupić do 1 868 056 akcji spółki stanowiących 39,88% jej kapitału. Proponowana cena to 12,46 zł za akcję. 

Spółka nabywająca, zamierza w wyniku wezwania osiągnąć 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Fasing. Obecnie posiada 60,12% akcji spółki.

„Szczegółowym zamiarem Wzywającego jest doprowadzenie do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW" – czytamy w treści wezwania

Zapisy na akcje będą przyjmowane od 25 sierpnia i potrwają do 24 września 2021 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 30 września 2021 r.