18 sierpnia 2021 Wzywający ogłosili decyzję w sprawie podwyższenia ceny za każdą akcję MEDIACAP S.A. objętą wezwaniem ogłoszonym 6 lipca 2021 z kwoty 2,70 PLN do kwoty 3,25 PLN za jedną akcję.

Przedmiotem Wezwania jest 6.703.994 akcji MCP (MEDIACAP) uprawniających do 6.703.994 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do  35,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wzywający zamierzają osiągnąć stan, w którym w wyniku przeprowadzenia Wezwania, łącznie będą posiadać 18.819.539 akcji Spółki, uprawniających do 18.819.539 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

„Staraliśmy się doprowadzić do rozwiązania, które w naszej opinii jest satysfakcjonujące dla wszystkich stron i pozwoli z sukcesem sfinalizować wezwanie. Nowa cena 3,25 PLN oznacza podniesienie o ponad 20% w stosunku do pierwotnej ceny i prawie 18% od ceny zamknięcia w środę, 18 sierpnia 2021. Jest też najwyższą ceną za akcję MEDIACAP S.A. od 5 lat. Po tej cenie praktycznie wszyscy akcjonariusze odpowiadający na wezwanie wyjdą na swojej inwestycji z zyskiem, a np. w stosunku do ceny z końca ubiegłego roku - będzie to praktycznie podwojenie wartości akcji” - mówi Jacek Olechowski, główny akcjonariusz MEDIACAP S.A. i przedstawiciel Wzywających.

„Jeśli odzew na wezwanie okaże się duży, ale niewystarczający do przeprowadzenia delistingu, to odbierzemy to jako jasny sygnał, że ogromna większość akcjonariuszy jest zainteresowana wyjściem z inwestycji. Będziemy więc dążyć do dalszej realizacji naszego planu zwiększenia zaangażowania w akcjonariacie, choć zapewne już bez premii, którą możemy zaoferować w ramach wezwania” – dodaje Jacek Olechowski.  

Zapisy w wezwaniu na akcje MEDIACAP S.A.  przyjmowane są do 24 sierpnia 2021 r. włącznie. Miejsce, godzina i sposób przyjmowania zapisów powinien być ustalany indywidualnie przez akcjonariusza z podmiotem, w którym zamierza złożyć zapis. Rozliczenie transakcji nabycia akcji zaplanowane jest na 30 sierpnia 2021 r