Ravenmedia sp. z o.o., podmiot reprezentujący porozumienie, w którego skład wchodzą Posella IF1 Limited; Posella Limited; Pan Jacek Olechowski; Pani Edyta Gurazdowska; Pan Marcin Jeziorski; Pan Artur Osuchowski; oraz Ravenmedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Wzywający”) wyraża rozczarowanie, iż w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MCP (MEDIACAP), ogłoszonego w dn. 6 lipca br., w którym zapisy były przyjmowane do 24 sierpnia br. nie udało się zebrać wystarczającej liczby zapisów dla zapewnienia Wzywającym liczby akcji zapewniającej bezkonfliktowy delisting Mediacap SA z GPW i skuteczną realizację procedury przymusowego wykupu akcji w przyszłości.

Wobec powyższej sytuacji, mając na uwadze interes akcjonariuszy mniejszościowych oraz respektując zapisy kontraktowe z instytucją finansującą, Wzywający zagłosowali przeciwko uchwale o wycofaniu akcji spółki Mediacap S.A. z obrotu giełdowego, która była warunkiem koniecznym do rozliczenia wezwania. Tym samym wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Mediacap SA, ogłoszone w dn. 6 lipca br., zakończyło się niepowodzeniem.

„Ubolewamy, że jeden z mniejszościowych akcjonariuszy finansowych zablokował transakcję, która zapewniała naszym akcjonariuszom ponad dwukrotną premię w stosunku do kursu z początku roku i płynność, której nie daje im notowanie na giełdzie. Pomimo niepowodzenia wezwania, dostaliśmy jednak jasny sygnał od zdecydowanej większości naszych akcjonariuszy, że chcą sprzedać swoje akcję przy cenie 3,25 zł. Biorąc pod uwagę chęć Wzywających do zwiększania zaangażowania w Mediacap SA nie wykluczamy dalszych prób choćby częściowej realizacji tego celu” – mówi Jacek Olechowski, główny akcjonariusz Mediacap S.A. i jeden z Wzywających.