Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

[BR Premium] Fokus na wartość: Dom Development

Udostępnij

W tekście między innymi:
- Historia cen docelowych z rekomendacji na tle kursu
- Co podpowiadają klasyczne wskaźniki C/Z oraz C/WK w kontekście prognoz na lata 2021-22?
- Jak wygląda szacunek wartości w oparciu o 3-składnikowy model?
- Jakie są perspektywy wypłaty dywidendy w kolejnych latach i jak to wpływa na ocenę wartości akcji?
- Dlaczego w 2021 roku nie należy oczekiwać podwojenia zysku z pierwszego półrocza?

Pełna treść opracowania jest dostępna dla użytkowników Biznesradar Premium