Zarząd BDX (BUDIMEX) podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r. Do akcjonariuszy spółki trafi dywidenda równa 14,9 zł na akcję. Spółka przeznaczy na ten cel łącznie 380,4 mln zł.

"Zarząd Budimex S.A. informuje, iż dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do Zaliczki dywidendowej to 11 października 2021 r., zaś termin wypłaty Zaliczki dywidendowej to 18 października 2021 r" - podano w komunikacie

Dywidenda zostanie wypłacona pod warunkiem uzyskania do 30 września 2021 r. zgody Rady Nadzorczej spółki.

Za 2020 r. spółka wypłaciła dywidendę równą 16,7 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły